Byta däck

Professionell Däck & Bilservice Kontrollerad Bilverkstad
Däck och fälgar till bilen, lätta lastbilen, husbilen, släp samt husvagnar, mc och allt annat som rullar på hjul. Vi kan hjälpa dig med allt som rör däck: Försäljning, montering, balansering samt rep av punkteringar.

Vi jobbar med däck från följande varumärken:

Vilka regler gäller för pesonbilsdäck?

Typgodkända däck

När du köper nya däck ska du se till att de är typgodkända: antingen E-märkta eller e-märkta. Däcken ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 30, EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 108 (regummerade däck). Andra regler gäller för däck till fordon som är av 1980 års modell eller äldre.

Skärpta bullerkrav från 1 oktober 2009

Nya däck som tagits i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantagna från bullerkraven är:

 • regummerade däck
 • vinterdäck med dubbar
 • däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim
 • däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större
 • reservdäck för tillfälligt bruk

De bullernivåer med gränsvärden i dB(A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier, infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.

Belastningsförmåga

Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning. På E- eller e-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 86 att däcket klarar en belastning på 530 kg.

Hastighetskapacitet

Sommardäck till följande bilar ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet:

 • EG-typgodkända personbilar
 • Nationellt godkända personbilar som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare. På övriga personbilar behöver sommardäcken inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.

Vinterdäck till EG-typgodkända personbilar får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim. Nationellt godkända personbilar som tagits i bruk före den 1 januari 2002 behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim. På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar:

Q 160 km/h H 210 km/h
S 180 km/h V 240 km/h
T 190 km/h W 270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset. Om det inte finns där, kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

Typ av däck

Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).

Registrerade dimensioner

Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns på Del 1 av registreringsbeviset.

Alternativa dimensioner

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande. Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken:

 • är typgodkända
 • uppfyller kraven på belastningsförmåga
 • uppfyller kraven på hastighetskapacitet
 • är av samma typ

Dessutom ska däck och fälg

 • ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
 • ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
 • ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
 • täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).

En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

Källa transportstyrelsen

Vilka regler gäller för mönsterdjup?

Mönsterdjup, ålder och lufttryck

Minst 1,6 millimeter vid sommarväglag Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil klass I (*), lätt lastbil, lätt buss och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon. För lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 millimeter på fordonets samtliga däck under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon. *) till personbil klass I hör samtliga fordon klassificerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II (husbil).

Inga krav på att däck ska vara nya

Det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper. Men det är viktigt att mönsterdjup och dubbutstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.

Kolla lufttrycket ofta!

Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.

Källa transportstyrelsen

Regler för datummärkning av däck

Däck har en tre- eller fyrsiffrig kod som talar om när det är tillverkat. Koden finns vanligen i slutet av DOT-märkningen. (Alla däck har inte en DOT-märkning. Däck som bara är avsedda för Europamarknaden har en liknande märkning, men saknar texten DOT.)

Fyrsiffrig märkning började införas i slutet av 1999. Från den 1/9 2000 ska alla DOT-märkta däck ha en fyrsiffrig datummärkning.

De allra flesta fabrikanter har infört den fyrsiffriga märkning från och med 2000. De flesta däck som tillverkats på 90-talet har en trekant efter den tresiffriga datumkoden – dock inte alla.

Följande varianter av märkning finns:

1200 – betyder att däcket är tillverkat vecka 12 år 2000

128 – betyder att däcket är tillverkat vecka 12 år 1998

128 – betyder troligtvis att däcket är tillverkat vecka 12 år 1988 (men däcket kan också vara tillverkat 1998, eller 1978. Vid denna typ av märkning (tresiffrig utan trekant) behövs även branschkunskap för att kunna avgöra vilket årtionde däcket är tillverkat.

Källa Däckbranschens Informationsråd

När måste jag ha vinterdäck på bilen, och när får dubbdäck användas?

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna. *) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II. Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas numer av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup.

För bil* och släp gäller följande:

Bil Släp
Dubb Dubb
Ej dubb Dubb eller ej dubb

* Gäller personbil, lätt lastbil och buss med högst 3,5 ton totalvikt när det är vinterväglag.

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
 • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara

 • särskilt framtagna för vinterkörning
 • märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.

Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Lagring av däck

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.

Tunga fordon och vinterdäck

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.

Lokala dubbdäcksförbud

Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

Källa transportstyrelsen

Byta fäljar

Dags att byta fälgar?

Vi hjälper er att hitta rätt fälgar till er bil! Följ länken här för att se hur våra special-fälgar ser ut på din bilmodell. Via denna länk hittar ni fler att välja mellan.

Vi jobbar med fälgar från följande leverantörer

rautamo logga, varumärke prodob använder.
specialfälgar logga, varumärke prodob använder.
ocl-brorssons-falgspecialisten-samarbetspartner-prodob

Däckbalansering

Däckbalansering gör körturen till en behaglig upplevelse och minskar slitaget på bilen. Det kan löna sig att investera i balansering av hjulen om man känner av vibrationer i bilen när man kör. Alla hjul till personbilar balanseras idag.

HP och Kenneth på Prodob. Tecknad karikatyr på dem sittandes på en husbil i form av Rodeo.

Att balansera däck

Obalans mellan däcken påverkar inte bara styrningen, utan sliter i längden också ut fjädringen och gummit i däcken. Man bör alltid kontrollera däckens balans när man byter däck från vinterdäck till sommardäck och vice versa vid årstidsväxlingarna. Vid däckbalansering tar man bort gamla balanseringsvikter från hjulet och placerar därefter hjulet i en maskin. Denna maskin noterar statisk och dynamisk obalans. Sedan placeras vikter på hjulet utifrån maskinens uppgifter. När obalansen hos däcket har neutraliserats, så varken hoppar eller vibrerar däcket i sidled.

Däcket är i obalans om:

Däcket är i obalans om:
• Du känner skakningar när du kör
• Bilen drar åt sidan när du kör
• Väghållningen och säkerheten inte känns 100%
• Det känns som att däcket studsar fram
• Däcket slits onormalt

Däckhotell

Däckförvaring

Vi tar hand om dina däck mellan säsongerna.
Det blir enklare för dig när det är dags att skifta hjul mellan sommar och vinter. 
I vår service ingår kontroll av dina däcks mönsterdjup/lufttryck, information om ojämnt slitage och när det är dags att byta. 
Vi kan också hjälpa dig med tvätten.

Lagra/Förvara dina däck rätt!

Däck ska lagras svalt, mörkt, torrt och med eventuellt vägsalt borttvättat. Förhindra kontakt med bensin, olja, fett och lösningsmedel.
Omonterade däck (utan fälg) kan ställas upp eller staplas. Omonterade däck bör inte hängas upp, eftersom däcken då kan deformeras.
Monterade däck (med fälg och luftfyllda) lagras stående, liggande eller hängs upp i fälgen. Stående monterade däck bör ha ett övertryck på 0,5 bar.
I en undersökning genomförd av Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) hade oanvända vinterdäck som lagrats korrekt i tre år lika bra grepp som ett nytillverkat vinterdäck av samma märke.

Källa Däckbranschens Informationsråd

Hjulinställning

Vi lagar och servar alla bilar nya och äldre från mopedbilar till lätta lastbilar samt husbilar (ej bodelen) men vi kan ombesörja den delen med några närliggande husvagns / husbilsfirmor.
Felsökning med diagnostikutrustning till fasta priser.
Alla reservdelar och servicedelar kommer antingen från Autoexperten eller originalhandeln enligt kunds önskemål.

Bra däck på glidet - karikatyr på HP och Kenneth som åker ner för en snöbacke på däck

Hjulinställning

En hjulinställning är en mycket exakt mätning och justering av hjulvinklarna på din bil. Man gör en inställning först och främst för att undvika snabbslitage på däcken men också för att få en mer trafiksäker bil. Vid en korrekt utförd hjulinställning kommer dina däck att få en betydligt längre livslängd, din bil kommer att kännas mer lätthanterlig men framförallt kommer dina bränslekostnader att sjunka vilket har en positiv inverkan på miljön.

 

Hur ofta ska man göra en hjulinställning?

Det är bra att se över hjulinställningen 1 gång/år eller var 2 000 mil. I övrigt bör man göra en inställning om man har kört på något, kört över en vägbula i för hög hastighet eller dunkat i en grop på vägen. Därtill bör man givetvis kontrollera fram – och bakvagnsinställningarna om man känner att något är konstigt med styrningen, väghållningen eller ratten.

 

När behöver du en hjulinställning?

 • När ratten sitter snett när du kör rakt fram
 • Om bilen vill dra åt höger eller vänster
 • När bilen känns instabil och vill ”vandra” över vägbanan
 • Efter en påkörd trottoarkant, ojämnheter och/eller håligheter i vägbanan
 • Om bilen har varit på verkstad där man har bytt ut delar
 • När däcken slits onormalt

Nitrogen

Nitrogen

är detsamma som kvävgas (N2). Genom att fylla däcken med nitrogen istället för vanlig luft kan du spara pengar samtidigt som du minskar påverkan på miljön. Tack vare nitrogen är det enklare att hålla rätt tryck i däcken vilket i sin tur minskar bensinförbrukningen avsevärt och på så vis göra såväl plånboken som naturen en tjänst. Du kan öka däckens livslängd med upp till 25 procent.

Rätt tryck under längre tid

Sex av tio bilar i Sverige kör omkring med för lågt lufttryck i däcken.

Förutom att det kostar den enskilde bilägaren mycket i form av ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning ökar även utsläppen av koldioxid i onödan. Idag kör många privatbilister, åkerier och bussbolag på nitrogenfyllda däck.

För miljöns skull behöver det bli många fler.

Fördelar med Nitrogen i däcken

 • Ökar livslängden på dina däck med upp till 25%
 • Sänker bränsleförbrukningen med upp till 5%
 • Minskar risken för däckhaveri
 • Minskar risken för rost och korrosion på fälgen
 • Är ofarlig och miljövänlig

TPMS

Vi lagar och servar alla bilar nya och äldre från mopedbilar till lätta lastbilar samt husbilar (ej bodelen) men vi kan ombesörja den delen med några närliggande husvagns / husbilsfirmor.
Felsökning med diagnostikutrustning till fasta priser.
Alla reservdelar och servicedelar kommer antingen från Autoexperten eller originalhandeln enligt kunds önskemål.

Så säger regelverket om TPMS

Direktivet om TPMS kommer från EU och trädde i kraft 1 november 2012 och gäller alla nya europeiska bilmodeller. Från och med november 2014 skall alla nya nytillverkade bilar ha TPMS-systemet. Reglerna gäller för personbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1). Direktivet är ett led i att få ner utsläppen från trafiken och samtidigt spara pengar för den enskilde föraren genom minskat däckslitage och lägre bränsleförbrukning tack vare rätt lufttryck i däcken. Våra Däckteamverkstäder har utrustats med rätt verktyg och kompetens för att serva dig som kund på ett effektivt sätt vad gäller underhåll och reservdelar till det nya TPMS-systemet.

 

Fördelar med TPMS

 • Mindre bränsleförbrukning
 • Förminskat CO² utsläpp
 • Mindre däckslitage
 • Kortare bromsstäcka
 • Lägre risk för vattenplaning

Ni hittar oss också på sociala medier

08 – 410 400 67